PRAVILNICIODLUKA O ISPLATI NAKNADE ZA RAD U KOMISIJI ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR RADNIKA

pdf
PRAVILNIK O RADU JU OŠ „VELEŠIĆKI HEROJI“ SARAJEVO

pdf
SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

pdf
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RADU JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE »VELEŠIĆKI HEROJI«

pdf
PRAVILNIK O KUĆNOM REDU JU OŠ »VELEŠIĆKI HEROJI«

pdf
PLAN SIGURNOSTI LIČNIH PODATAKA JU OŠ »VELEŠIĆKI HEROJI«

pdf
KODEKS NASTAVNIKA

pdf
POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA

pdf
POSLOVNIK O RADU VIJEĆA RODITELJA

pdf
PRAVILNIK O OCJENJIVANJU NASTAVNIKA

pdf
PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA

pdf
PRAVILNIK O USPOSTAVLJANJU I RADU KOMISIJE ZA NABAVKE

pdf


O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.