VIJEĆE UČENIKA

Redni broj Prezime i ime Razred
1. Aganović Nađa IV-1
2. Pirić Amira IV-2 
3. Pindžo Faris V-1
4. Hafizović Davud V-2
5. Sović Alma VI-1
6. Kutješ Amina VI-2
7. Čomor Omar VII-1
8. Pamuk Enida VII-2
9. Mujanović Eman VIII-1
10. Kadušić Esma VIII-2
11. Tantula Danina IX-1
12. Balović Neira IX-2


O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.