INFORMACIJE

TERMINI ODRŽAVANJA INFORMACIJA
PREDMET RAZREDNIK DANI U SEDMICI SAT
I-1 Dalida Tantula četvrtak 17:00 - 18:00
I-2 Minela Kolar-Šabanović utorak 17:00 - 18:00
II-1 Edina Sarić četvrtak 17:30 - 18:30
II-2 Sanela Jahić-Salispahić srijeda 16:50 - 18:00
III-1 Jasminka Hadžić utorak
srijeda
17:30 - 18:00
10:00 - 10:30
III-2 Mervana Čuturić črtvtrak 17:30
IV-1 Alma Ljajić ponedjeljak 16:45 - 17:30
IV-2 Adisa Begović-Karahodža
V-1 Mersiha Bukva srijeda 18:00
V-2 Zineta Kolašinac utorak 18:00 - 19:00
VI-1 Selma Gotovac-Migalo srijeda 18:25 - 19:00
VI-2 Almedina Glođo ponedjeljak 17:30
VII-1 Samra Skokić-Hrnjičić četvrtak 18:20 - 19:10
VII-2 Velida Polovina-Jusović četvrtak 16:50 - 17:30
VIII-1 Alma Prijović

utorak
petak

16:40 - 17:25
10:40 - 11:25
VIII-2 Majda Hadžić-Crnkić petak 18:25 - 19:10
IX-1 Belma Kepeš ponedjeljak 17:30
IX-2 Emin Muratović srijada 18:30 - 19:10


O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.