TEHNIČKO OSOBLJE

# Ime Prezime
1 Amir Kapo Domar - ložač
2 Ermin Lagumdžija Ložač - čuvar
3 Ibro Kalafat Noćni čuvar
4 Mevludin Alihodžić Noćni čuvar
5 Hidajeta Eminović Higijeničar
6 Hasiba Menzilović Higijeničar
7 Sabina Aganović Higijeničar
8 Nezira Omeragić Higijeničar


O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.