Konsultacije

TERMINI ODRŽAVANJA KONSULTACIJA U SMJENI UČENIKA V-1, VI-1, VII-1,VIII-1, IX-1
PREDMET PREDMETNI NASTAVNIK DANI U SEDMICI SAT
BHS jezik i književnost Belma Kepeš petak 8:50 - 9:35
14:50 - 15:35
Engleski jezik Samra Skokić-Hrnjičić petak 10:00 - 10:40
16:00 - 16:40
Njemački jezik Emina Strojil petak 11:35 - 12:20
Geografija Dženana Idrizović utorak 8:50 - 9:35
14:50 - 15:35
Geografija / Zemljopis Mersiha Bukva utorak

10:45 - 11:25
16:40 - 17:25

Historija/
Povijest
Sadika Šljuka petak 9:50 - 10:30
Matematika Selma Gotovac-MIgalo ponedjeljak 10:40 - 11:30
Biologija Alma Prijović četvrtak I smjena - 10:00
Tehnička kultura Majda Crnkić-Hadžić ponedjeljak 11:35 - 12:20
Informatika Zineta Kolašinac utorak 10:00 - 11:45
16:00 - 16:45
Likovna kultura Almedina Glođo srijeda 11:30 - 12:20
17:30 - 18:20
Islamska vjeronauka Emina Kadić srijeda 8:50 - 9:35
Hemija/Kemija Besima Kunić
TERMINI ODRŽAVANJA KONSULTACIJA
U SMJENI UČENIKA
V-2, VI-2, VII-2, VIII-2, IX-2
PREDMET PREDMETNI NASTAVNIK DANI U SEDMICI SAT
BHS jezik i književnost Velida Polovina-Jusović utorak 10:00 - 10:30
16:00 - 16:30
Engleski jezik Mirsad Korić četvrtak 10:00 - 10:40
16:00 - 16:40
Njemački jezik Emina Strojil ponedjeljak 15:55 - 16:40
Geografija / Zemljopis Dženana Idrizović četvrtak 12:25 - 13:10
18:25 - 19:10
Geografija / Zemljopis Mersiha Bukva srijeda 17:30
11:30
Historija / Povijest Sadika Šljuka ponedjeljak 10:45 - 11:30
16:45 - 17:30
Matematika Emin Muratović četvrtak 10:30 - 11:15
16:40 - 17:15
Biologija Alma Prijović četvrtak I smjena - 10:00
Tehnička kultura Majda Hadžić-Crnkić petak 8:00 - 8:45
14:00 - 14:45
Tjelesni i zdravstveni odgoj Naser Hadžić srijeda 10:00 - 10:45
16:00 - 16:45
Islamska vjeronauka Emina Kadić srijeda 14:50 - 15:35
Fizika Mihrudin Salamović
Muzička kultura Amra Kadrić


O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.